ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Με τη συμμετοχή σας γινόμαστε καλύτεροι!


Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΥΛΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
EMAIL
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣE ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΘΕΝΩΝ


Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

1. Προσθέστε όποιες παρατηρήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρείτε χρήσιμες να λάβουμε υπόψη μας για την αρτιότερη λειτουργία της Ακαδημίας Εκπαίδευσης Συλλόγων Ασθενών στο μέλλον.
2. Παρακαλούμε αναφέρετε θεματολογία μαθημάτων που θα σας ενδιέφερε να εντάξουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
3. Πώς κρίνετε την πρωτοβουλία δημιουργίας του προγράμματος επιμόρφωσης των Συλλόγων Ασθενών;
4. Άλλες παρατηρήσεις: