Νόμιμος εκπρόσωπος για την Ελλάδα:

JPCommunications Ε.Ε.
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι
Εμπορικό Κέντρο «ΑΙΘΡΙΟ», (2ος όροφος, γραφείο Β61)
Τ. (0030) 210 8132828
Τ./F. (0030) 210 8132366
info@jpcom.gr
www.galienacademy.com

Πρόεδρος:
Τζένη Περγιαλιώτου
jp@jpcom.gr

Πνευματική Ιδιοκτησία
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη JP Communications Ε.Ε. Η ιστοσελίδα (εξ’ ολοκλήρου ή στοιχεία του περιεχομένου της) δεν μπορούν να αναπαραχθούν, να αναδημοσιευθούν, να τροποποιηθούν ή να αναμεταδοθούν χωρίς πρότερη άδεια του ιδιοκτήτη.